Therapy Session

Behandeling

Op zich zelf staande fysieke en mentale klachten bestaan niet, aangezien lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn en ze elkaar doorlopend beïnvloeden.

De wisselwerking tussen lichaam en geest vind voornamelijk onbewust plaats. Wij kunnen zelf leren invloed uit te oefenen op deze wisselwerking. Zo ontstaat er een optimale balans tussen lichaam en geest. 

Wanneer je weet op welke wijze je dit kan doen kun jij een positief effect uitoefenen op je eigen gezondheid en je welbevinden.

Tijdens onze training gaan wij niet ervan uit dat bepaalde ziekten "tussen de oren zit". Er zijn door je onderbewuste ongewenste neuro-verbindingen aangemaakt. Wij noemen dit onbehulpzame patronen.

Chronische stressrespons als oorzaak van klachten.

Onderzoek wijst uit dat veel medisch onverklaarde of chronische klachten of chronische klachten het gevolg zijn van een chronische stressrespons. De stressrespons is een natuurlijke reactie van je lichaam (denk maar aan de tijger in de zaal, wat doe je? Vechten, vluchten, bevriezen)

Het zet op dat moment al je lichaamssystemen op scherp (allostasis genoemd) Echter, wanneer de stressrespons voortdurend actief is, kunnen lichaamsfuncties uit balans raken of zelfs verstoord of overbelast raken.

Denk hierbij aan de hormoonhuishouding, de spijsvertering, het bioritme, de bloeddruk, het concentratievermogen en spieren en gewrichten. Het niet goed functioneren van jouw organen heeft een effect op het functioneren van je immuunsysteem, het werkt dan niet naar behoren. Op den duur leidt een chronische stressrespons tot ernstige fysieke en mentale klachten. Het is een vicieuze cirkel geworden. Mensen met onverklaarde en/of chronische klachten zijn in een vicieuze cirkel terecht gekomen: stress veroorzaakt klachten en klachten veroorzaken stress.

Het is zaak deze cirkel te doorbreken.

Neuroplasticiteit leidt tot herstel

Doorbraak van de vicieuze cirkel is noodzakelijk voor herstel!

In de training leer jij en word je bewust van, de manier waarop de stressrespons in stand gehouden wordt. Het in stand houden van de stressrespons vindt immers plaats op een onbewust mechanisme.

Jij krijgt tijdens de training belangrijke sleutels aangereikt die van belang zijn om een “alarm signaal of trigger van de stressrespons” te herkennen en je leert het krachtige, en wetenschappelijk getoetste, Keerpunt-proces om het alarmsignaal te doorbreken. Wanneer de chronische stressrespons wordt gestopt, komt het lichaam tot rust en kan het zelf herstellend vermogen (waar o.a. het immuunsysteem onderdeel van is) weer zijn werk doen.

Neuroplasticiteit maakt snelle verandering mogelijk

Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen om nieuwe verbindingen te maken. Wanneer jij je onbewuste brein nieuwe instructies geeft, kan snel herstel optreden. Door ons onbewuste brein direct aan te spreken, ben jij in staat om de stressrespons te stoppen, met als gevolg dat er geen (chronische) aanmaak van stresshormonen plaatsvind en herstel optreedt.

Hoe vaker jij je onbewuste brein aanspreekt met nieuwe instructies, hoe sneller (letterlijk) andere verbindingen in de hersenen gemaakt worden.   < Kijk hieronder voor het filmpje> 

Dit heeft een onmiddellijk effect op de balans tussen lichaam en geest en je kan snel herstellen.

Lichaam én geest weer in balans.

Dat is toch wat iedereen wil?